Profesori ilustri

DUMITRU BODIN (1904-1978) a fost: membru al Scolii Romane din Roma, doctor in istorie, redactor la“Revista istorica romana”,  director girant la Institutul de Is­to­rie Nationala din Bucuresti, prof. univ.  la catedra de Istoria Romaniei a Facultatii de Istorie din Bucuresti, profesor titular la liceul Titu Maiorescu (ulterior I. L. Cara­gia­le) din 1949 pana in 1968.

NICOLAE CARTOJAN (1883 – 1944) istoric literar, membru corespondent al Aca­demiei, prof. univ.la Facultatea de litere si filosofie din Bucuresti, a fondat si condus publicatia “Cercetari literare”, printre lucrari: ”Studii si cercetari fundamentale a­su­pra literaturii romane vechi”.

SERBAN CIOCULESCU (1902 – 1988) critic si istoric literar, academician, prof. univ., om de stiinta emerit, prof. de franceza la Scoala de Aplicatie in perioada inter­belica, comentator profund si avizat editor al lui Caragiale, printre lucrari: “Viata lui I.L.Caragiale”, “Caragialiana”.

CONSTANTIN DUMITRESCU-IASI (1849 – 1923) director al Seminarului Pe­da­gogic Universitar si al Scolii de Aplicatie intre 1898 – 1920, prof. univ. la Iasi si Bu­cu­resti, filosof materialist, sociolog, estetician si pedagog.

MIHAIL DRAGOMIRESCU (1868 – 1942) critic literar si profesor de estetica la Universitatea Bucuresti, director al revistei “Convorbiri critice”, este partizan al au­tonomiei esteticului in descendenta maioresciana, cunoscut prin “teoria capo­do­pe­rei”, printre lucrari: “Critica stiintifica si Eminescu”.

CONSTANTIN GIURESCU (1875-1918) primul doctor in istorie al Facultatii de li­tere din Bucuresti, a fost: membru corespondent al Academiei, prof. univ. titular al ca­tedrei de Istorie Moderna si Contemporana a Romanilor, a studiat vechile institutii romanesti “Studii de istorie sociala”, a efectuat cercetari de istoriografie “Con­tri­bu­tii la studiul cronicilor muntene”.

PETRE V. HANES (1879 – 1966) istoric literar, doctor in litere, secretar general al Ministerului Instructiunii Publice si Cultelor, printre lucrari, sinteze si studii: “Is­to­ria literaturii romanesti”, “Scrierile lui Al. Russo”.

DOBRE IONESCU-BUJOR (n.1886) doctor in stiinte fizico-chimice, specialitatea mineralogie-petrografie, profesor la Universitatea Bucuresti, profesor titular la Uni­ver­sitatea din Cernauti.

NICOLAE LUNGU (1900 – 1993) profesor la Institutul Teologic, compozitor de mu­zica vocala, specialist in muzica psaltica, a condus Societatea Corala “Romania”, di­rijor al Corului Patriarhiei Romane.

SIMION MEHEDINTI (1868 – 1962) geograf, teoretician al culturii si pedagog ro­man, academician, profesor universitar la Bucuresti, ministru al Ministerului In­struc­tiunii Publice si Cultelor, director al “Convorbirilor literare”, a sustinut o pedagogie traditionala in spiritul scolii muncii, printre lucrari: “Scoala muncii”, “Alta cres­te­re”.

OCTAV ONICESCU (1892 – 1983) si-a luat doctoratul in matematici la Roma, Pro­fesor emerit, a primit Premiul de Stat, creatorul scolii romanesti de calculul pro­ba­bi­litatilor, printre lucrari: “Principiile teoriei probabilitatilor”.

DIMITRIE POMPEIU (1873 – 1954) si-a luat doctoratul in matematici la Sorbona, profesor de mecanica la Universitatea din Iasi si Bucuresti, a tinut cursuri la Paris. Academician, inspector general in invatamantul secundar si superior, director al Se­mi­narului Pedagogic Universitar, are printre lucrari: “Contributii la teoria functiilor si a calculului functional”.

NICOLAE QUINTESCU (1841 – 1913) lingvist si filolog, academician, profesor u­ni­versitar la Iasi si Bucuresti, specialist in limba si literatura latina, a fost cel de-al  doi­lea director al Scolii de Aplicatie.

CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU (1868 – 1957) filosof, prof. univ. de psi­ho­lo­gie, logica si teoria constiintei, academician, inspector general al invatamantului. A prezidat “Societatea romana de filosofie”, a fost directorul “Revistei de filosofie”, fon­dator si director la “Noua revista romana” si revista “Analele de psihologie”, a fost promotor al psihologiei experimentale in Romania.

ION RADULESCU-POGONEANU (1870 – 1960) profesor de pedagogie practica, director si profesor al Seminarului Pedagogic Universitar si al Scolii de Aplicatie.

LAZAR SAINEANU (1859 – 1934) lingvist si folclorist roman, profesor de germana la Seminarul Pedagogic Universitar si Scoala de Aplicatie, printre lucrari: “Istoria fi­lologiei romane”, studii referitoare la limba franceza.

NICOLAE TEODORESCU (n. 1908) matematician, academician, prof. univ. la Bu­cu­resti, profesor  si om de stiinta emerit, cu contributii in analiza matematica, cu lu­crari de fizica matematica: “Ecuatiile fizicii matematice”.

GRIGORE TOCILESCU (1850 – 1909) profesor de istorie antica si epigrafie la Universitatea din Bucuresti, a fost: directorul Muzeului National de Antichitati, in­spector general al invatamantului, academician, vicepresedinte al Academiei, mem­bru in diferite societati internationale de arheologie. S-a ocupat de studiul civil­iza­tiilor preromane de pe teritoriul Romaniei, a condus lucrarile de elaborare a “Ma­relui dictionar geografic al Romaniei”.

GHEORGHE TITEICA (1873 – 1939) si-a luat doctoratul in matematici la Paris, prof. univ., academician, presedintele Societatii Romane de Stiinte, membru fondator al “Gazetei matematice”, a descoperit noi categorii de suprafete, curbe si retele care ii poarta numele.

IULIU VALAORI (1867-1936) lingvist si filolog, prof. univ., ministru al instructiunii publice, specialist in indoeuropenistica, limba si literatura clasica, printre lucrari: “ Gra­matica limbii latine”.


DIRECTORII UNITATII

Alexandru Odobescu
Directorul Seminarului Pedagogic Universitar si initiatorul Scolii sale de Aplicatie – actualul Colegiu National “I. L. Caragiale”

Constantin Dimitrescu – Iasi (1985 – 1920)

Ion Radulescu – Pogoneanu (1920 – 1938)

Nicolae Gheorghiu (1938 – 1945)

Mihai Sotiriu (1945 – 1948)

Virgil Atanasiu (1948 – 1949)

George Lazarescu (1949 – 1951)

Octavia Iacob (1955 – 1955)

Claudia Popeea (1955 – 1959)

Viorica Lecca (1959 – 1965)

Gheorghe Mierlea (1965 – 1974)

Ioana Cosma (1974 – 1977)

Elena Mihai (1977 – 1989)

Doina Stefanescu (1989 – 1990)

Vasile Stefanescu (1990 – 1997)

Veronica Focseneanu (1997 – 2005)

Gabriela Bancila (2005 – 2010)

Andreia Bodea (2010 –….)