Examen de diferenta limba engleza

Conform precizarilor MEN nr.37471/12.09.2019 privind studiul limbilor moderne in regim bilingv si intensiv, transferul la clasele cu predare intensiva/bilingva a limbii engleze consta in test de verificare a competentelor lingvistice (proba scrisa si orala). Structura testului este aceeasi cu a testului de admitere in clasa a IX-a cu predare in regim bilingv a limbii engleze, construit pe baza programei scolare pentru limba engleza studiata in regim intensiv/bilingv in anul scolar anterior transferului, aferenta clasei la care elevul se transfera. Pentru transferul la clase cu predare in regim bilingv, proba orala din cadrul testului va viza si elemente de cultura si civilizatie britanica. Nota obtinuta se calculeaza prin cumularea punctajelor obtinute la proba orala si proba scrisa si impartirea punctajului total la 10. Nu se admit contestatii la acest test.