Examen de diferență limba engleză – 2024

Conform precizarilor MEN nr.37471/12.09.2019 privind studiul limbilor moderne în regim bilingv și intensiv, transferul la clasele cu predare intensivă/bilingvă a limbii engleze constă în test de verificare a competențelor lingvistice (proba scrisă și orală). Structura testului este similară cu a testului de admitere în clasa a IX-a cu predare în regim bilingv a limbii engleze, construit pe baza programei școlare pentru limba engleză studiată în regim intensiv/bilingv în anul școlar anterior transferului, aferentă clasei la care elevul se transferă. Pentru transferul la clase cu predare în regim bilingv, proba orală din cadrul testului va viza și elemente de cultură și civilizație britanică. Nota obținută se calculează prin cumularea punctajelor obținute la proba orală și proba scrisă și împărțirea punctajului total la 10. Nu se admit contestații la acest test.

Candidații ce provin din clasele cu predare în regim intensiv a limbii engleze care doresc transferul la clasele cu predare in regim bilingv a limbii engleze vor sustine atat proba scrisă, cât și proba orală.

Vă rugăm să accesați linkul de mai jos pentru a studia bibliografia examenelor de diferențe la limba engleză:

Bibliografie