Clase – an scolar 2020-2021

5A – Normal
6A – Normal
7A – Normal
8A – Normal

9A – Matematica – Informatica Intensiv Informatica
9B – Matematica – Informatica
9C – Matematica – Informatica Intensiv Engleza
9D – Matematica – Informatica Bilingv Engleza
9E – Filologie
9F – Stiintele Naturii
9G – Matematica – Informatica Bilingv Germana
9H – Stiinte Sociale
9I – Filologie Bilingv Engleza
9J – Filologie Bilingv Germana

10A – Matematica – Informatica Intensiv Informatica
10B – Matematica – Informatica
10C – Matematica – Informatica Intensiv Engleza
10D – Matematica – Informatica Bilingv Engleza
10E – Filologie
10F – Filologie Intensiv Engleza
10G – Matematica – Informatica Bilingv Germana
10H – Stiinte Sociale
10I – Filologie Bilingv Engleza
10J – Filologie Bilingv Germana

11A – Matematica – Informatica Intensiv Informatica
11B – Matematica – Informatica
11C – Matematica – Informatica Intensiv Engleza
11D – Matematica – Informatica Bilingv Engleza
11E – Filologie
11F  – Filologie Intensiv Engleza
11G – Matematica – Informatica Bilingv Germana
11H – Stiinte Sociale
11I  – Filologie Bilingv Engleza
11J – Filologie Bilingv Germana

12A – Matematica – Informatica Intensiv Informatica
12B – Matematica – Informatica
12C – Matematica – Informatica Intensiv Engleza
12D – Matematica – Informatica Bilingv Engleza
12E – Filologie
12F  – Filologie Intensiv Engleza
12G – Matematica – Informatica Bilingv Germana
12H – Stiinte Sociale
12I – Filologie Bilingv Engleza
12J – Filologie Bilingv Germana