Simpozion Municipal Interdisciplinar ROMÂNIA

ediția a XXII-a, 27 mai 2019

Condiții de participare:
Lucrările vor fi trimise la adresa de corespondenţă caragiale_simpozion@yahoo.com
până la data de 13.05.2019.

Tehnoredactarea lucrărilor se va realiza astfel:

 • Pagină A4, margini de 2 cm, titlul scris cu majuscule, Times New Roman, font 14, centrat;
 • La 2 rânduri, numele autorilor, şcoala de provenienţă, Times New Roman, font 12, aliniat dreapta;
 • Textul lucrării: la 2 rânduri, Times New Roman, font 12, justify, paragrafele la 1 tab, folosind diacritice, spaţiere de 1,5;
 • Textul lucrării: la 2 rânduri, Times New Roman, font 12, justify, paragrafele la 1 tab, folosind diacritice, spaţiere de 1,5;
 • Lucrările vor avea între 4 şi 6 pagini, inclusiv bibliografia, care este obligatorie, scrisă cu litere bolduite, font 10;
 • O lucrare poate avea cel mult doi autori;
 • La expedierea documentului se vor atașa: Formularul de înscriere completat cu datele dumneavoastră sau ale elevilor pe care îi coordonaţi, precum şi documentul (lucrarea) ce se va salva cu numele profesorului. Vă rugăm să marcaţi în câmpul SUBJECT al mesajului numele secţiunii la care vă înscrieţi (exemplu: Subject Secţiunea 2, documente ataşate: Ionescu Ioana lucrare.doc. sau Ionescu Ioana elevi1.doc, sau Ionescu Ioana elevi2.doc şi Formular înscriere Ionescu Ioana.doc sau Formular înscriere elevi1.doc);
 • Expunerea lucrărilor va fi sprijinită de o prezentare PowerPoint 2010/2013/2016;
 • Lucrările elevilor vor avea maximum 2 (doi) autori şi un singur profesor coordonator;
 • Un profesor poate coordona cel mult două lucrări ale elevilor (patru elevi);
 • Nu se admit decât participările directe. Lucrările neprezentate nu vor primi certificatul de participare;
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu accepta participarea lucrărilor care încalcă aceste condiţii sau care au fost expediate după termenul limită;